Łowisko „Staw Wólka Magierowa”

Uwaga:

Informacja w które dni łowisko w danym miesiącu będzie czynne, znajduje się na stronie głównej w aktualnościach.

Rezerwacja telefoniczna u gospodarza łowiska:

Marek Koprowski – tel. 661 185 445

Ustala się składki za korzystanie z łowiska  „Wólka Magierowa” w następującej wysokości:

 • wejście jednorazowe dla członków Okręgu PZW w Radomiu – 25 zł,
 • abonament dla członków Okręgu PZW w Radomiu – 100 zł z pięcioma wejściami jednorazowymi,
 • wejście jednorazowe dla członków innych Okręgów PZW – 40 zł – nie stosuje się abonamentu,
 • wejście jednorazowe za wędkowanie metodą spinningową – 40 zł (składka jednolita, niezależnie od przynależności do Okręgu PZW) – nie stosuje się abonamentu.
 • W okresie udostępnienia łowiska do połowu metodą spinningową, obowiązuje limit do 20 wędkarzy łowiących jednocześnie na łowisku.
 • Po zejściu z łowiska spinningista może ponownie wnieść składkę za wejście jednorazowe, lub w jego miejsce składkę może wnieść inna osoba jednakże limit poławiających nie może być przekroczony.

W 2018 roku udostępnia się łowisko Wólka Magierowa do rozegrania zawodów wędkarskich w poniżej wymienionych   terminach:

 • kwiecień (08; 22),
 • maj (06; 20),
 • czerwiec (17),
 • lipiec (01; 15; 29),
 • sierpień (12; 26),
 • wrzesień (09; 23),
 • październik (07).

 

 • Dla koła PZW nr 16 „Lotnik” Nowe Miasto przysługują trzy nieodpłatne terminy zawodów oraz dwa nieodpłatne terminy dla koła PZW nr 3 Drzewica.
 • Koła PZW nr 3 i nr 16 mogą organizować zawody w innych terminach niż określone w 1 jednak o pierwszeństwie do organizacji zawodów będzie decydowała kolejność zgłoszeń do Okręgowego Terminarza Zawodów.

 

Udostępnia się łowisko „Wólka Magierowa” do indywidualnego połowu metodą spinnigową w poniżej wymienionych terminach:

  • 1.   1 maja,
   2.  od 31 maja do 03 czerwca,
   3.  od 15 października do zamknięcia łowiska w br. w wyznaczone dni, które zostaną podane do wiadomości wędkarzy.
   W terminach określonych w punktach 1 i 2 nie będzie można prowadzić połowu ryb innymi metodami połowowymi.

  Zarząd Okręgu PZW w Radomiu w dniu 03.03.2018r. podjął uchwały regulujące zasady użytkowania Łowiska „Staw Wólka Magierowa”. Wszystkie szczegóły z tym związane zawiera Regulamin Łowiska „Staw Wólka Magierowa”.

  Staraniem dwóch Lokalnych Kół tj. Koła nr 14 i 15 przy wsparciu Zarządu Okręgu udało się pozyskać dla wędkarzy staw, obficie go zarybić w różne, bardzo atrakcyjne wędkarsko gatunki ryb i udostępnić wędkującym zapewniając jednocześnie ochronę i zagospodarowanie terenu.
  Na łowisku można organizować zawody wędkarskie na zasadach określonych w w/w regulaminie.

  Zobacz położenie Łowiska „Staw Wólka Magierowa”>>>

  wm004