Nowe Szkółki Wędkarskie w Białobrzegach i Grójcu!

Wędkarska młodzież Okręgu PZW w Radomiu rośnie w siłę! Kolejne dwie szkółki utworzyły: Koło PZW nr 7 w Grójcu oraz Koło PZW nr 19 „Syrenka” w Białobrzegach.
Inauguracyjne spotkanie adeptów wędkarstwa z Powiatu Grójeckiego odbyło się w gościnnej świetlicy OSP Jasieniec. Pod czujnym okiem Prezesa Koła PZW nr 7 w Grójcu, Kol. Andrzeja Siedleckiego, wspieranego przez V-ce Prezesa, Kol. Sylwestra Swęda, zaplanowano działalność szkółki, powierzając ją opiece Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego – Łukasza Flisa i Włodzimierza Rzeczkowskiego, Prezesa OSP Jasieniec. Co ciekawe, wybór nazwy szkółki pozostawiono dzieciom, które tym samym otrzymały pierwsze wakacyjne zadanie.

Integracyjnym ogniskiem zainicjowała działalność Szkółka Wędkarska przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Gimnazjak”, współpracująca z Kołem PZW nr 19 „Syrenka” Białobrzegi. O randze wydarzenia świadczyła obecność licznie przybyłych gości, m.in.: V-ce burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi, p. Mieczysława Danielewicza, członków zarządu Koła „Syrenka”, zarządu UKS „Gimnazjak” oraz p. Bożeny Nowakowskiej, koordynatorki powiatowego programu „Działaj Lokalnie. Zgromadzone dzieci i młodzież otrzymały czapeczki wędkarskie oraz Poradnik Młodego Wędkarza. Ponadto dzięki środkom pozyskanym z programu „Działaj Lokalnie”, został zakupiony podstawowy sprzęt wędkarski, który będzie służył młodym adeptom wędkarstwa w procesie szkolenia. Opiekę nad szkółką objął Kol. Karol Motyka, Prezes UKS „Gimnazjak”, a jednocześnie członek Koła PZW nr 19 „Syrenka” Białobrzegi.
W obu spotkaniach aktywnie uczestniczyła niezwykle lubiana przez „wędkarski narybek”, Kol. Beata Olejarz, Przewodnicząca Okręgowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży.