Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła PZW nr 13 w dn. 14.12.2014r.

W niedzielę 14 grudnia 2014r. w radomskim Klubie Igrek swoje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła odbyło Koło nr 13 Starostwo Radom. Pod przewodnictwem Kol. Prezesa Ireneusza Frydrycha członkowie Koła zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym Prezesa Koła, Kapitana Sportowego Koła, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Przyjęto także preliminarz budżetowy na następny rok.

W posiedzeniu brali także udział przedstawiciele Zarządu Okręgu PZW w Radomiu Kol. Prezes ZO Antoni Chmura, który jest także Członkiem Koła oraz Kol. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu Jan Pszczoła oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Ds. Współpracy z Samorządami i Mediami Kol. Piotr Szprendałowicz.
Podczas swoich wystąpień informowali oni o działalności Okręgu w minionym roku oraz planach na najbliższe lata.

Ja jako Przewodniczący Okręgowego Kapitanatu Sportowego i jednocześnie Rzecznik Prasowy Okręgu miałem także możliwość wypowiedzenia się w kwestii tegorocznych działań i przyszłorocznych planów. Mówiłem o tym, że Koło PZW nr 13 zaszczyci nas organizacją w przyszłym roku Towarzyskich Zawodów Okręgowych Puchar Prezesa i wsparciem organizacyjnym podczas Memoriału Małgorzaty Wesołowskiej.

Zobacz fotorelację z tego wydarzenia >>>

Rzecznik Prasowy Okręgu PZW w Radomiu
Włodzimierz Przybylski

a13