Zasady połowu 2015

ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB w 2015 roku
Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu obowiązuje:

 • zakaz połowu ryb metodą trollingu,
 • zakaz połowu ryb ze środków pływających w godzinach nocnych od zmierzchu do świtu,
 • zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi, przy prowadzeniu połowu ryb z brzegu,
 • zakaz połowu ryb przy pomocy kuszy,
 • wymiar ochronny dla okonia do 20 cm,
 • limit ilościowy połowu okonia do 15 szt./dobę, z wyłączeniem połowu okoni w czasie rozgrywania zawodów w wędkarstwie spławikowym i spinnigowym, przeprowadzanych na „żywej rybie” i zawodów podlodowych.; w czasie rozgrywania zawodów spinningowych metodą klasyczną, obowiązuje limit połowu okoni do 10 szt.
 • wymiar ochronny dla karpia do 35 cm oraz limit połowu do 2 szt./dobę (nie obowiązuje w rzekach).
 • wymiar ochronny dla lina do 30 cm,
 • wymiar ochronny dla jazia do 30 cm,
 • wymiar ochronny dla klenia do 30 cm.

 

INNE OGRANICZENIA I ZAKAZY.

 • Rzeka Radomka:

1) Na odcinku od jej źródeł do jej ujścia do zbiornika zaporowego w Toporni,  wraz z wodami jej dopływów,  zaliczana jest do kategorii wód górskich – obowiązuje składka i zasady połowu ryb jak na wodach górskich. Dozwoloną metodą połowu jest metoda spinningowa i muchowa. Zbiornik Topornia jest wodą nizinną.
2) Na odcinku od zapory czołowej zbiornika Topornia do mostu drogowego na trasie Radom – Przysucha jest zaliczana do kategorii wód górskich – obowiązuje składka jak na wody górskie. Dozwolonymi metodami połowu są: metoda spinningowa i muchowa oraz spławikowo-gruntowa i podlodowa. Mogą być stosowane wyłącznie przynęty i zanęty naturalne pochodzenia roślinnego oraz przynęty sztuczne.

 

 • Rzeka Szabasówka

Zaliczana jest  do kategorii wód górskich na odcinku od jej źródeł do mostu drogowego na trasie Łaziska – Zaborowie, wraz z wodami jej dopływów.

Do kategorii wód górskich nie zalicza się zbiornika zaporowego Chałupki Łaziskie,  oraz innych zbiorników zaporowych położonych na jej dopływach: Koszorów, Aleksandrów, Szydłowiec, Orłów i Jastrząb. Obowiązuje składka – jak na wody górskie. Dozwolonymi metodami połowu są: metoda spinningowa i muchowa oraz spławikowo-gruntowa i podlodowa. Mogą być stosowane wyłącznie przynęty i zanęty naturalne pochodzenia roślinnego oraz przynęty sztuczne.

 • Rzeka Jabłonica

Zaliczana jest do kategorii wód górskich na odcinku od jej źródeł do mostu drogowego na trasie Radom-Przysucha, wraz z wodami jej dopływów. Obowiązuje składka – jak na wody górskie. Dozwolonymi metodami połowu są: metoda spinningowa i muchowa oraz spławikowo-gruntowa i podlodową. Mogą być stosowane wyłącznie przynęty i zanęty naturalne pochodzenia roślinnego oraz przynęty sztuczne.

 

 • Zbiornik Domaniów:
 • zakaz prowadzenia indywidualnego połowu ryb z zapory bocznej w miejscowości Brudnów, wjeżdżania na nią pojazdami mechanicznymi i wykonywania czynności szkodliwych, mogących prowadzić do osiadania zapory, osuwania się gruntu itp. Dopuszczalne jest wędkowanie w grupach zorganizowanych, po uprzednim powiadomieniu Biura Zarządu Okręgu oraz właściciela zbiornika.
 • zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 50 m. od zapory czołowej zbiornika, położonej w miejscowości Wólka Domaniowska.
 • zakaz połowu ryb z odsłoniętej drogi betonowej i wysp.
 • zakaz połowu ryb ze środków pływających w okresie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku.
 • zakaz połowu ryb na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową w okresie od 1 stycznia do 31 maja,  z wyłączeniem połowu okoni spod lodu.
 • obowiązują limity ilościowe w połowach:
 1. szczupaka – do 2 szt./dobę,
 2. sandacza – do 2 szt./dobę,
 3. suma – do 1 szt./dobę,
 4. bolenia – do 2 szt./dobę.

Przy połowie mieszanym ryb z gatunków: sum, szczupak, sandacz, boleń obowiązuje limit ilościowy połowu łącznie do 2 szt. z zachowaniem ograniczeń określonych w pkt. a,b,c.d.

Uwaga: Na zbiorniku tym obowiazują dodatkowe ograniczenia zwiazane z użytkowaniemm zbiornika nałożone przez WZMiUW, który jest gospodarzem wody: Pismo z WZMiUW dotyczące ograniczeń w wędkowaniu i dostepie do wody na Zbiorniku Domaniów >>>

 

 • Zbiornik Siczki Górny

Zakaz połowu ryb z tarasów widokowych oraz terenu położonego pomiędzy tymi tarasami, od strony ul. Nadrzecznej w miejscowości Jedlnia Letnisko.

 

 • Rzeka Pilica:

Zakaz połowu ryb na tzw. „Dołku” przy stanicy WOPR w Białobrzegach w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku. Miejsce to stanowi zimowisko dla ryb.

 

 • Rzeka Zagożdżonka:

W okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia każdego roku obowiązują ograniczenia wynikające z ustanowienia obrębu ochronnego, który obejmuje rzekę Zagożdżonkę oraz wszystkie jej  rozlewiska od linii wysokiego napięcia w m. Świerże Górne do jej ujścia do rzeki Wisły.

W okresie ochronnym zabrania się połowu ryb oraz prowadzenia wszelkich czynności szkodliwych,  w szczególności naruszania miejsc tarliskowych, dna zbiornika, roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk.

 

 • Rzeka Zwolenka:

Od mostu drogowego na trasie Mierziączka – Jasieniec Solecki w miejscowości Barycz Kolonia do mostu drogowego na trasie Chotcza – Lucimia w miejscowości Borowiec dozwolony jest połów ryb wyłącznie na przynęty naturalne pochodzenia roślinnego oraz przynęty sztuczne. Dozwolone jest stosowanie zanęt wyłącznie naturalnych pochodzenia roślinnego.

 

 • Rzeka Modrzejowica (dopływ Iłżanki):

Odcinek rzeki Modrzejowianki, przepływającej w pobliżu stawów hodowlanych                    w m. Modrzejowice objęty jest obrębem hodowlanym. Wstęp do obrębu hodowlanego oraz zasady połowu na odcinku rzeki włączonym do tego obrębu reguluje ustawa o rybactwie śródlądowym i przepisy wydane na jej podstawie.

 

 • Rzeka Krępianka:

Odcinek rzeki Krępianki, przepływającej w pobliżu stawów w miejscowości Boży Dar/Krępa Kościelna objęty jest obrębem hodowlanym. Wstęp do obrębu hodowlanego oraz zasady połowu na odcinku rzeki włączonym do tego obrębu reguluje ustawa o rybactwie śródlądowym i przepisy wydane na jej podstawie. Dopuszczony do wędkowania jest lewy brzeg rzeki do urządzenia piętrzącego wodę.

 

 • Rzeka Wisła:
 • obowiązuje zakaz połowu ryb w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia na odcinku rzeki w okolicach miejscowości Zajezierze, wzdłuż lewego brzegu, od ostrogi poniżej mostu kolejowego na trasie Radom-Dęblin do ostrogi powyżej tego mostu. Szerokość chronionego akwenu wynosi do 100 m.
 • obowiązuje limit połowu leszczy do 10 szt. /dobę.
 • na Kanale Stężyckim i Odnodze obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku.
 • Zbiornik zaporowy Szydłowiec:

Obowiązuje całoroczna strefa ochrony ryb, która obejmuje  część powierzchni zbiornika wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi i mostem drogowym na trasie Szydłowiec – Majdów , nad rzeką Korzeniówką,.

1) na lewym brzegu zbiornika – ok. 120 m długości linii brzegowej,
2) na prawym brzegu zbiornika – ok. 70 m. długości  linii brzegowej.

 

 • Zbiornik zaporowy Koszorów:

Obowiązuje całoroczna strefa ochrony ryb, która obejmuje część powierzchni zbiornika wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi i mostem dla pieszych nad rzeką Kobyłką, położonym od strony wpływu tej rzeki do zbiornika Koszorów:

1) na lewym brzegu zbiornika – ok. 150 m długości linii brzegowej,
2) na prawym brzegu zbiornika – ok. 180 m. długości linii brzegowej.

 

 • Zbiornik zaporowy Orłów:

Obowiązuje całoroczny zakaz połowu ryb ze środków pływających.

 

 • Zbiornik zaporowy Staw Górny w Pionkach:

Zakaz połowu ryb w ciągu całego roku w rozlewisku położonym, po wschodniej stronie zbiornika, za pozostałymi fragmentami starej grobli.

 

 • Zbiornik zaporowy Jastrząb:

Zakaz połowu ryb w ciągu całego roku na odcinku rzeki Śmiłówki przed jej ujściem do zbiornika Jastrząb począwszy od kładki pieszej w górę rzeki na odległości do 150 m. oraz część powierzchni  zbiornika na odległość do 100 m od kładki pieszej. Obowiązuje również całoroczny zakaz  połowu ryb ze środków pływających.

 

 • Jezioro Zdziczów w Kozienicach:

W północnej części jeziora Zdziczów, położonej na wysokości muszli koncertowej na odcinku 50 m w prawo i 100 m w lewo od niej w okresie od 1 marca do 30 czerwca obowiązuje zakaz połowu ryb, na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową.

 

 • Zbiornik Kutyska:

Zakaz połowu ryb w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca na obszarze tarliska zbiornika Kotyska oraz wymiar ochronny dla karpi powyżej 75 cm długości.

 

 • Zbiornik Borki:

Obowiązuje wymiar ochronny dla karpi powyżej 75 cm długości.

 

Wody poza obwodami rybackimi dostępne są wyłącznie dla wędkarzy Okręgu Radomskiego PZW.

 • Ograniczenia i zakazy obowiązujące na wodach poza obwodami rybackimi:
 • Na zbiorniku Fosa w Szydłowcu zakaz połowu ryb z wyspy, na której położony jest zamek.
 • Na zbiorniku Resztówka w miejscowości Zalesice, gm. Wierzbica obowiązuje limit połowu karpia do 2 szt./dobę i karasia pospolitego do 5 szt./dobę.

 

Aktualny Regulamin Amatorskiego Polowu Ryb (R.A.P.R) >>>

Zasady prowadzenia amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu Radomskiego PZW w 2014 R. >>>