Jubileusz 40 lecia Okręgu PZW w Radomiu.

W dniu 19 września 2015 roku odbyła się jubileuszowa Gala wieńcząca obchody 40 lecia Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. Patronat honorowy nad jubileuszem objęli:
Prezes Rady Ministrów Pani Ewa Kopacz
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki
Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski
Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik
Prezydent Miasta Radomia Pan Radosław Witkowski
Prezes Zarządu Głównego PZW kol. Dionizy Ziemiecki

Uroczyste otwarcie jubileuszu poprzedziła prezentacja multimedialna o Radomskim Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

” Historia naszego Okręgu, to przede wszystkim historia ludzi, którzy Okręg tworzyli, rozwijali, budowali jego społeczność. Części spośród nich niestety nie ma już wśród nas, odeszli z naszych szeregów na wieczne wędkowanie” – po tych słowach minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych przed laty wędkarzy.

Swoją obecnością nasz jubileusz uświetnili:
– Wicewojewoda Mazowiecki Pan Dariusz Piątek
– Radny Województwa Mazowieckiego Pan Zbigniew Gołąbek, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika
– Pani Wiceprezydent Radomia Anna Białkowska, reprezentująca Prezydenta Radomia Pana Radosława Witkowskiego
– Starosta Radomski Pan Mirosław Ślifirczyk
– Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie Pan Artur Dąbrowski
– Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu Pan Czesław Kwiecień
– Dr hab. Bogdan Wziątek z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
– Wiceprezes ZG PZW ds.sportu i młodzieży, Członek PZG, Prezes Okręgu PZW w Katowicach kol.Mirosław Iwański
– Członek PZG PZW kol. Dariusz Dziemianowicz
– Członek PZG PZW, Prezes Okręgu PZW w Kielcach kol. Andrzej Drzazga
– Członek PZG PZW kol. Krzysztof Krystecki
– Członek ZG PZW, Przewodniczący Rady ds Młodzieży przy ZG PZW kol. Wiesław Miś
– Prezes ZO PZW w Białymstoku kol. Ryszard Broniszewski
– Prezes ZO PZW w Lublinie kol. Zbigniew Sadowski
– Prezes ZO PZW w Siedlcach kol. Waldemar Gozdek
– Wiceprezes ds zagospodarowania i ochrony wód ZO Mazowieckiego PZW kol. Marek Roszkiewicz, reprezentujący Prezesa Mazowieckiego Okręgu PZW kol. Zbigniewa Bedyńskiego
– Dyrektor Biura ZG PZW kol. Przemysław Mielcarski
– Dyrektor Biura ZO PZW w Białymstoku kol. Jerzy Łucki
– Dyrektor Biura ZO PZW w Kielcach kol. Czesław Grychowski
– Dyrektor Biura ZO PZW w Siedlcach kol. Rafał Kuczborski
– Państwo Ewa i Krzysztof Jerczyńscy – przedstawiciele producentów

W uroczystości wzięli także udział Członkowie Honorowi PZW, komendanci Powiatowych Społecznych Straży Rybackich, prezesi kół, działacze oraz pracownicy Biura ZO PZW w Radomiu.

Wystąpienie Prezesa ZO PZW w Radomiu kol. Antoniego Chmury przede wszystkim odnosiło się do historii Okręgu. Od 1929 roku, gdy 29 pracowników Fabryki Broni w Radomiu założyło koło Sportowo-Rybackie, do roku 1975 gdy w wyniku reformy administracyjnej powstało województwo radomskie i nastąpiły zmiany w strukturach Polskiego Związku Wędkarskiego. Kolega Prezes przedstawił również bogatą historię sportu wędkarskiego w Okręgu. Lista osiągnięć naszych wędkarzy w rywalizacji indywidualnej jak i drużynowej jest naprawdę imponująca, zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Bardzo ważnym obszarem działalności Okręgu jest popularyzacja i upowszechnianie wędkarstwa i wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Chlubą okręgu są powołane do życia szkółki wędkarskie, ale również organizowane konkursy, obozy czy olimpiady. Okręg zajmuje się również ochroną wód poprzez Społeczną Straż Rybacką przy współpracy z Policją i Państwową Strażą Rybacką. Kolega Prezes wspomniał również, jak ważną rolą w działalności Okręgu jest dbałość o łowiska i ich zarybianie. W ciągu ostatnich 10 lat na ten cel przeznaczono około 10 milionów złotych.

Jubileusz 40 lecia Okręgu PZW w Radomiu był doskonałą okazją aby docenić i wyróżnić osoby, które swoim działaniem wniosły olbrzymi wkład w rozwój naszego Okręgu. To miedzy innymi dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu, ich poświęceniu oraz ich wysiłkowi możemy wspólnie cieszyć się i mieć satysfakcję z tego co udało nam się osiągnąć.

W uznaniu zasług dla rozwoju polskiego wędkarstwa na postawie art.138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Ustawy z dnia 16 pażdziernika 1992 o orderach i odznaczeniach oraz postanowień Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

Srebrnym Krzyżem Zasługi
– kol. Jan Pszczoła

Brązowym Krzyżem Zasługi
– kol. Jacek Bartosiak
– kol. Ireneusz Frydrych
– kol. Gerard Andrzej Gajewski
– kol. Andrzej Henryk Lipiński
– kol. Beata Olejarz
– kol. Jerzy Sobecki
– kol. Piotr Jerzy Szprendałowicz
– kol. Wiktor Świerczyński
– kol. Zbigniew Marian Wawszczyk

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczenia resortowe – Zasłużony dla Rolnictwa – otrzymali:
– kol. Jacek Błędowski
– kol. Adam Kosel
– kol. Benedykt Pachocki
– kol. Stanisław Pękacki
– kol. Krzysztof Solis

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego odznaczeni zostali :

Odznaka Złota Z Wieńcami
– kol. Dariusz Dolega
– kol. Ryszard Głód
– kol. Józef Makowski
– kol. Mirosław Mirowski
– kol. Sławomir Sałaciński
– kol. Jan Siwierski

Odznaką Złotą
– kol. Beata Olejarz

Odznaką Srebrną
– kol. Andrzej Mazur
– kol. Marcin Ciapała
– kol. Sylwester Magdzik
– kol. Barbara Studniarz

Odznaką Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej odznaczony został kol. Bartłomiej Gałkowski

W imieniu wszystkich odznaczonych podziękowanie wygłosiła kol. Beata Olejarz, składając jednocześnie deklarację dalszej wytężonej pracy i zaangażowania na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego.

W trakcie swoich przemówień zaproszeni goście składali gratulacje z racji okrągłej rocznicy istnienia Okręgu PZW w Radomiu, wyrażali podziw wymieniając jego osiągnięcia oraz życzyli dalszych sukcesów. Na ręce Prezesa kol. Antoniego Chmury radomski Okręg obdarowany został wieloma upominkami.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik uhonorował Okręg PZW w Radomiu Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”

Pamiątką z tej Gali dla wszystkich zaproszonych gości będą zaś jubileuszowe medale oraz specjalne podziękowania.

Bardzo ciekawe informacje w trakcie swojej prelekcji nt ” Ryby Okręgu Radomskiego PZW” przekazał zebranym dr hab. Bogdan Wziątek z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie informując zebranych o tym, że w wodach Okręgu występuje 54 gatunki ryb, co stanowi około 80 % wszystkich ryb słodkowodnych występujących w Polsce.

Jubileuszową galę zakończył występ zespołu akordeonowego „Accordions for World”. Młodzi radomianie uraczyli zebranych unikalnymi doznaniami artystycznymi. „Accordions for World” to znany już na świecie zespół akordeonowy, który własnie wrócił z występów w dalekiej Australii. Wykonany przez młodych wędkarzy repertuar wzbudził zachwyt wśród zgromadzonych gości, czego efektem były długie i gromkie brawa.
Relacja fotograficzna