Do pobrania

pobierz
Regulamin Organizacyjny Koła Polskiego Związku Wędkarskiego oraz wzorcowe druki Koła PZW

Dokumenty na Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła 2021 r.

1. Ordynacja wyborcza Radom na kadencję 2021-2024

2. Materiały na zebrania 2021 koło

3. Preliminarz na rok 2022

4. Karta do głosowania wzór

5. Wykaz władz koła
Decyzja powołania Komisji likwidacyjnej
Protokół likwidacyjny

Wzory dokumentów do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w Kole PZW

Wzory dokumentów do wykorzystania na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym w Kole PZW

Protokół zawodów wędkarskich PZW – wzór
Protokół zawodów wędkarskich PZW – pokwitowanie odbioru nagród