E-Zezwolenia.

Dotyczy wód okręgu radomskiego.

Instrukcja zakupu rocznego zezwolenia na wędkowanie, poprzez platformę E-Zezwolenia okręgu PZW w Radomiu

Na stronie internetowej okręgu PZW w Radomiu podany jest link do platformy E-Zezwolenia. LINK DO PLATFORMY E-ZEZWOLENIA

Rejestr połowów do pobrania Radom 2020

Po otwarciu linku ukazuje się jednostronicowy formularz.

1. Zaznaczmy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem

2. Wpisujemy wszystkie wymagane dane tzn.:

Imię, Nazwisko, Adres, Obywatelstwo, Nr karty wędkarskiej, adres email.

3. W polu : Członkostwo w PZW wybieramy Członek PZW

4. W polu : Okręg PZW wybieramy Okręg PZW w Radomiu

5. W polu : Koło PZW  wybieramy koło, którego członkiem aktualnie jesteśmy lub do którego należeliśmy w ostatnim roku przed przerwą w opłatach. WAŻNE ! – wykupując składkę na rok 2020 przez platformę E-Zezwolenia nie można dokonać zmiany przynależności (członkostwa) do koła. Chcąc zmienić koło należy zgłosić się osobiście do skarbnika koła w celu złożenia oświadczenia o zmianie przynależności do koła i zabrać swoją kartę ewidencyjną, z którą udajemy się do skarbnika nowo wybranego koła

6. W polu Składka za zezwolenie wybieramy składkę odpowiednią do naszej grupy wiekowej (uwaga: uprawnienie na wędkowanie ze środka pływającego wykupujemy oddzielnie – pkt 7):

   A. Składka uczestnika do 16 lat.

      a. 55zł – bez przerwy w opłatach (opłacaliśmy również w 2019 roku)

      b. 67zł – przerwa w opłatach lub wpłacający po 30 kwietnia

   B. Składka ulgowa I bez środków pływających: młodzież do 24 lat i odznaczeni – odznaką złotą i srebrną.

      a. 110zł – bez przerwy w opłatach (opłacaliśmy również w 2019 roku)

      b. 135zł – przerwa w opłatach lub wpłacający po 30 kwietnia

   C. Składka ulgowa II bez środków pływających : mężczyźni od 65 lat i kobiety od 60 lat:

      a. 140zł – bez przerwy w opłatach (opłacaliśmy również w 2019 roku)

      b. 165zł – przerwa w opłatach lub wpłacający po 30 kwietnia

   D. Składka niepełna bez środków pływających

      a. 220zł – bez przerwy w opłatach (opłacaliśmy również w 2019 roku)

      b. 245zł – przerwa w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia

7. W polu  Zakup dodatkowo mamy możliwość zakupu zezwolenia na wędkowanie ze środka pływającego.

8. W polu Razem do zapłaty podana jest łączna kwota za wybrane zezwolenia

9. Klikamy Dalej Płatność Online.

10. W następnym oknie weryfikujemy poprawność wprowadzonych danych. Jeśli wszystko jest poprawnie – klikamy Zapłać za zezwolenie.

11. Płacimy za zezwolenie.

12. Po zaksięgowaniu płatności na podany adres email wysłane zostaną: zezwolenie, regulamin i rejestr połowu.