Kolegium sędziowskie

Okręgowe Kolegium Sędziowskie działa w składzie:

 1. Jan Siwierski – przewodniczący,
 2. Beata Olejarz – członek,
 3. Jarosław Pawlak – członek,
 4. Andrzej Lipiński – członek,
 5. Henryk Kubkowski – członek,
 6. Jan Boruch – członek.Dnia 13.12.2014r. na posiedzeniu OKS powołane zostało Okręgowe Kolegium Sędziowskie.

W dniu 27.09.2014r. podczas Posiedzenia OKS na Przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego został wybrany Kol. Jan Siwierski.

Okręgowe Kolegium Sędziowskie działa w ramach OKS pod Przewodnictwem Przewodniczącego.

Wg Regulaminu Pracy OKS do jego obowiązków należy:

* Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego

 1. Prowadzi i na bieżąco aktualizuje ewidencję sędziów wędkarskich w poszczególnych klasach;
 2. Dokonuje oceny aktywności sędziów. Opracowuje i przedstawia na posiedzeniu OKS wykazy sędziów przewidzianych do weryfikacji za brak aktywności;
 3. Przygotowuje obsady sędziowskie na imprezy sportowe organizowane przez Okręg PZW w Radomiu;
 4. Na podstawie nadesłanych z kół i klubów protokołów zawodów, prowadzi ewidencję tych zawodów oraz ewidencję zaliczonych sędziowań sędziom wędkarskim wszystkich klas;
 5. Organizuje i prowadzi szkolenia sędziów dyscyplin wędkarskich oraz kandydatów na sędziów;
 6. Przygotowuje niezbędne materiały do prowadzenia szkoleń i egzaminów na sędziów klasy podstawowej i okręgowej;
 7. Typuje kandydatów na sędziów klasy krajowej;
 8. Opracowuje roczne sprawozdania z działalności Kolegium Sędziowskiego Okręgu PZW w Radomiu;
 9. Przygotowuje materiały na coroczne narady sędziów sportowych;
 10. Opracowuje projekt rocznego preliminarza wydatków na potrzeby działalności Kolegium Sędziowskiego Okręgu PZW w Radomiu;
 11. Na wniosek klubów lub kół udziela im niezbędnej pomocy w zabezpieczeniu obsługi sędziowskiej na zawody;
 12. Uczestniczy w posiedzeniach OKS.