Młodzieżowe koło roku

Logo konkursu Młodzieżowe Koło Roku

MŁODZIEŻOWE KOŁO ROKU
Za zajęcie kolejno I – III miejsca Koła otrzymają bony na zakup sprzętu wędkarskiego dla dzieci
I miejsce – 700 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł
Regulamin konkursu
Dział I – praca merytoryczna i nabór nowych członków uczestników    

1. Za każdego nowoprzyjętego w bieżącym roku członka uczestnika – 10 pkt natomiast za będących już w Kole członków uczestników na koniec roku bieżącego, po wyliczeniu jaki stanowią oni procent ogólnego stanu członków w Kole, będzie przyznane po 10pk za każdy wyliczony %.
2. Za działającą szkółkę wędkarską – 50 pkt. Za szkółkę wędkarską uważa się zajęcia nauki wędkarstwa dla dzieci i młodzieży w zorganizowanej grupie, udokumentowane szkoleniami z datami, listą obecności z podpisami uczestników biorących udział w zajęciach oraz miejscem przeprowadzenia.
3. Zorganizowanie w Kole imprezy wędkarskiej z okazji Dnia Dziecka – 50 pkt bez względu na ilość uczestników.
4. Za zorganizowanie w rejonie drużynowych zawodów kadetów – 30 pkt . należy dostarczyć do BZO protokół zawodów listę startową z podanym rocznikiem i numerem Koła przy każdym uczestniku zawodów( od 7 do 14 lat liczy się rocznik).
5. Za zorganizowanie w szkole lub innej placówce oświatowej prelekcji o tematyce wędkarskiej – 20 pkt , należy podać temat prelekcji, dostarczyć wypełniony protokół potwierdzony przez Dyrekcję Szkoły – druk w załączniku do regulaminu.
6. Za zorganizowanie konkursu ekologiczno- wędkarskiego w szkołach podstawowych i placówkach oświatowych – 30 pkt,
Należy załączyć :
– regulamin konkursu
– liczba uczestników /nazwę i numer szkoły podstawowej, potwierdzoną przez Dyrekcję Szkoły/.

Dział II – Sport i współzawodnictwo
7. Za uczestnictwo w drużynowych zawodach rejonu kadetów drużyna 3 osobowa – 7 pkt od zawodnika i 10 pkt od zawodniczki.Za zajęcie I miejsca – 30 pkt, II – 20 pkt, III – 10 pkt.
8. Za uczestnictwo kadetów w spławikowych Mistrzostwach Koła – 7 pkt za zawodnika, 10 pkt za zawodniczkę. Ocena według protokołów dostarczonych do BZO.
9. Za uczestnictwo w Mistrzostwach Okręgu w kategorii U-14 i U-18 ( do lat 16 liczy się podany rocznik) – 10 pkt, dodatkowo za zajęte indywidualnie miejsca I miejsce – 20 pkt, II miejsce – 10 pkt, II miejsce – 5 pkt, każde następne- 1 pkt.
10. Za udział w zawodach wędkarskich organizowanych przez Koło, w których startują członkowie Koła we wszystkich kategoriach – 2 pkt za zawodnika w wieku do lat 16, obowiązkowo podany rocznik na liście startowej.
11. Za udział w zawodach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Okręg: 7 pkt od zawodnika i 10 pkt od zawodniczki. Dodatkowo za zajęte indywidualnie miejsca I miejsce – 20 pkt, II – 10 pkt, III – 5 pkt, za każde następne – 1 pkt.
12. Za udział w zawodach rangi krajowej organizowanych przez ZG PZW po 20 pkt od zawodnika, za zajęcie indywidualnie I miejsca – 20 pkt, II – 10 pkt, III – 5 pkt, za każde następne – 1 pkt.

 

Kompletne materiały należy dostarczyć do Biura Zarządu Okręgu w Radomiu ul. Bławatna 10 z dopiskiem Okręgowa Komisja ds. Młodzieży w terminie do 31 października danego roku.
O przyznaniu punktów w konkursie zdecyduje Komisja powołana z członków Okręgowego Kapitanatu Sportowego oraz członków Okręgowej Komisji ds. Młodzieży.
Koła biorące udział w Konkursie nie muszą dostarczać protokołów z zawodów organizowanych przez Okręgi i Zarząd Główny PZW.
Za dostarczenie niekompletnych materiałów nie będą przyznawane punkty. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie listopada/grudnia danego roku.

 
 
Regulamin konkursu
 
Protokół z prelekcji