Porozumienia międzyokręgowe 2021r.

POROZUMIENIA  w sprawie wzajemnego dostępu do wód obowiązujące w 2021 roku.