Przepisy i zasady

przepisy

 

Niniejszym prezentujemy zbiór użytecznych rzepisówi dokumentów regulujących i wspierajacych pracę z dziećmi i młodzieżą:

instrukcja_dla_opiekunow_instruktorow_pzw2014
karta_powinnosci_instruktora_2014
karta_wycieczki_imprezy2014
najwazniejsze_uregulowania_dotyczace_wedkowania_czlonkow_uczestnikow_2014
procedura_wycieczki_2014
ramowy_regulamin_olimpiad_2014
regulamin_nadawania_odznaki2014
regulamin_uczestnika_wycieczki
regulamin_uzyskania_stopni_i_uprawnien_szkoleniowcow_mlodziezy_wedkarskiej2014
rozporzadzenie_MEN_dotycząca zajęć w szkołach
wedkarstwo_w_szkole zasady_bezpieczenstwa_na_wycieczkach
zgoda_rodzicow_opiekunow_prawnych_uczestnictwo_2014
zgoda_rodzicow_opiekunow_prawnych_wycieczka_2014