Walne Sprawozdawcze Członków Koła PZW nr 15 Nowe Miasto w dn. 18.01.2015r.

Fotorelacja wraz z krótkim opisem przebiegu Posiedzenia na stronach facebookowych naszego Okręgu.

Post użytkownika PZW Radom.