Walne Zgromadzenie Człoków Koła PZW nr 23 Ikar w dn. 01.02.2015r.

Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW nr 23 Ikar Radom zamieszczona na stronach facebookowych Koła.