Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW nr 19 Syrenka Białobrzegi w dn. 21.01.2015r.

Fotorelacja wraz z opisem przebiegu Zgromadzenia na okręgowym facebooku.

Post użytkownika PZW Radom.