Weryfikacja i szkolenie

sedziowskie
Sędzią wędkarskim wszystkich szczebli może zostać każdy członek PZW, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej o nienagannej postawie, sprawny psychicznie i fizycznie, który ukończył 18 lat i uzyskał licencję sędziowską.

Sędzią klasy podstawowej może zostać członek PZW, który wykaże się przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez właściwy OKS znajomością regulaminów zawodów w dyscyplinach wędkarskich lub w dyscyplinie rzutowej i praktyczną umiejętnością sędziowania.

Sędzią klasy okręgowej w dyscyplinach wędkarskich lub w dyscyplinie rzutowej może zostać aktywny sędzia klasy podstawowej danej dyscypliny, który po co najmniej 2 – letnim wykonywaniu funkcji sędziego, wykaże się przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez właściwy OKS – znajomością zasad organizacji sportu wędkarskiego, regulaminów danej dyscypliny, przepisów dotyczących spraw sędziowskich oraz praktyczną umiejętnością sędziowania odpowiednich dyscyplin.

Sędzią klasy krajowej w dyscyplinach wędkarskich lub dyscyplinie rzutowej może zostać aktywny sędzia klasy okręgowej, o co najmniej 3 -letnim stażu w danej dyscyplinie, który wykaże się przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez GKS znajomością zasad organizacji sportu wędkarskiego, regulaminów danej dyscypliny, przepisów dotyczących spraw sędziowskich oraz praktyczną umiejętnością sędziowania na różnych funkcjach sędziowskich.

Sędzią klasy międzynarodowej może zostać aktywny sędzia klasy krajowej mający co najmniej 3 – letni staż w tej klasie, posiadający znajomość rozgrywania zawodów międzynarodowych oraz co najmniej jednego oficjalnego języka C.I.P.S. Egzaminy przeprowadza się centralnie dwa razy w ciągu roku (sesja wiosenna i jesienna). Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej powołanej przez właściwy OKS musi być sędzia posiadający wyższą klasę od klasy egzaminu. Członkami komisji egzaminacyjnej muszą być sędziowie. Sędzią aktywnym uznany może być sędzia, który sędziował w danym roku co najmniej 5 zawodów.

Lista aktywnych sędziów

Lista aktywnych sędziów wędkarskich Okregu PZW w Radomiu. (format PDF)

Szkolenie i weryfikacja sędziów Domaniów 30.03.2019r

Szkolenie i weryfikacja sędziów Domaniów 04.03.2017r

Ważność licencji sędziowskiej wynosi 3 lata. Licencje (poza krajową i międzynarodową) przedłuża okręgowy kapitanat sportowy. OKS winien przeprowadzić weryfikację sędziów klasy podstawowej i okręgowej w przypadku wprowadzenia zmian w regulaminach lub w razie wyraźnego braku aktywności sędziego, nie rzadziej niż raz na 3 lata. Weryfikację sędziów klasy krajowej przeprowadza Główny Kapitanat Sportowy z inicjatywy własnej raz na 3 lata lub na wniosek właściwego OKS. Sędzia, który nie zaliczy weryfikacji z wynikiem pozytywnym zostaje przeniesiony o jedną klasę niżej, a sędzia klasy podstawowej traci licencję sędziowską.

Przykładowe pytania egzaminacyjne:

Pytania zawody podlodowe (format PDF).
Pytania zawody spinningowe (format PDF).
Pytania zawody spławikowe (format PDF).
Pytania sprawy sędziowskie (format PDF).