Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński

Wykaz władz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu  wybranych na XIII Okręgowym Zjeździe Delegatów w dniu 30.01.2022 r.

I. Zarząd Okręgu:

  1. Antoni Chmura – prezes ZO
  2. Ireneusz Frydrych – wiceprezes ds. organizacyjnych ZO
  3. Jarosław Łoziński  – wiceprezes ds. sportu i młodzieży ZO
  4. Paweł Runowski – wiceprezes ds. zarybiania i ochrony wód ZO
  5. Mieczysław Kaim  – sekretarz ZO
  6. Jacek Błędowski – skarbnik ZO
  7. Beata Olejarz – członek ZO
  8. Adam Kosel – członek ZO
  9. Bartłomiej Gałkowski – członek ZO
  10. Sylwester Swęd – członek ZO
  11. Ziemowit Jaciubek – członek ZO
  12. Wojciech Karolak – członek ZO
  13. Jan Siwierski – członek ZO

Leszek Jędrzejczak – rzecznik dyscyplinarny

II. Okręgowa Komisja Rewizyjna:

 1. Jan Pszczoła – przewodniczący OKR
 2. Jerzy Bieniek – zastępca przewodniczącego OKR
 3. Ludwik Bzduszyński – sekretarz OKR
 4. Karol Motyka – członek OKR
 5. Karol Pająk – członek OKR

III. Okręgowy Sąd Koleżeński:

 1. Sławomir Sałaciński – przewodniczący OSK
 2. Jerzy Kitliński – z-ca przewodniczącego OSK
 3. Jan Boruch – sekretarz OSK
 4. Henryk Kubkowski – członek OSK
 5. Teodor Król – członek OSK
 6. Roman Saletra – członek OSK
 7. Łukasz Gut – członek OSK

Pozostałe Komisje Okręgowe na stronie: http://pzwradom.pl/wladze-i-organy-okregu/komisje-okregowe/