Zarybienia

2020r.

Tabele zarybieniowe 2020r.

Akcja zarybieniowa narybkiem jesiennym szczupaka po przezimowaniu

Do naszych wód trafiły pierwsze w tym roku szczupaki.

2019r.

ZESTAWIENIE ZARYBIENIA w 2019 roku (format PDF).

Zarybianie brzaną, boleniem, świnką, certą i kleniem (format PDF).

Zarybianie pstrągiem potokowym  (format PDF).

Zarybienie narybkiem letnim szczupaka, miętusa i sandacza

Inauguracja sezonu zarybieniowego 2019r.

Sztuczne tarliska.

2018r.

ZESTAWIENIE ZARYBIENIA w 2018 roku (format PDF).

Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

2017r.

ZESTAWIENIE ZARYBIENIA w 2017 roku (format PDF).

Pierwsze w tym roku zarybienia gatunkami ryb drapieżnych.

W dniach 8, 9, 10 marca odbyły się pierwsze w tym roku zarybienia gatunkami ryb drapieżnych wód Okręgu Radomskiego Polskiego Związku Wędkarskiego.
Obwody rybackie Zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1, Radomka nr 2, Wisła nr 2 (Kanał Stężycki, Odnoga, rzeka Wisła) zarybione zostały szczupakiem narybkiem jesiennym po przezimowaniu w ilości ponad 1800 kg.
Wpuszczono również sandacza narybek jesienny po przezimowaniu do obwodów rybackich Zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1 i Zagożdzonka nr 1 w ilości łącznej 180 kg. W przypadku tego asortymentu jest to wykonanie zarybienia za 2017 r. w całości.

Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

Zarybianie pstrągiem potokowym.

Dzięki zaangażowaniu wędkarzy z Kół PZW nr 35 i 53 w Szydłowcu: Kol. Piotra Czyża, Kol. Przemysława Florowskiego, Kol. Romana Myślińskiego oraz Kol. Jacka Wojcieszka z Koła PZW nr 13 przy Starostwie Powiatowym w Radomiu, w  dniu 20 września br. wykonano zarybienie narybkiem jesiennym pstrąga potokowego w następujących rzekach:

  • Szabasówka – 1’500 szt.
  • Jabłonica – 1’500 szt.
  • Radomka – 4’000 szt.

Dzięki pracy Kolegów pstrągi trafiały do wody „punktowo” tzn. po jednej lub kilka sztuk w jedno miejsce. W ten sposób zarybione zostały duże odcinki rzek, co pozwoli na lepsze ich zaaklimatyzowanie.
Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu
pstrąg

Zarybianie wiosna 2016 zakończone.
W dniu 29 czerwca br. zakończono wiosenną turę akcji zarybieniowej, do wód użytkowanych przez nasz Okręg trafił następujący asortyment:
1. szczupak narybek jesienny po przezimowaniu:
• obwód rzeki Wisły – 913 kg,
2. miętus narybek letni:
• obwód rzeki Wisły – 1000 szt.
• obwód zbiornika Domaniów na rzece Radomce nr 1 – 2500 szt.
3. szczupak narybek letni:
• obwód rzeki Wisły nr 1 – 265’000 szt.
• obwód zbiornika Domaniów – 330’000 szt.
• obwód rzeki Radomka nr 2 – 90’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 5 – 35’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 6 – 20’000 szt.
• obwód rzeki Zagożdżonka nr 1 – 38’500 szt.
• obwód rzeki Iłżanka nr 1 – 20’000 szt.
• obwód rzeki Zwolenka nr 1 – 10’000 szt.
• obwód rzeki Krępianka nr 1 – 25’000 szt.
4. sandacz narybek letni;
• obwód rzeki Wisły nr 1 – 305’000 szt.
• obwód zbiornika Domaniów – 99’000 szt.
• obwód rzeki Radomka nr 2 – 70’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 5 – 20’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 6 – 25’000 szt.
• obwód rzeki Zagożdżonka nr 1 – 38’500 szt.
• obwód rzeki Iłżanka nr 1 – 10’000 szt.
• obwód rzeki Zwolenka nr 1 – 2’000 szt.
• obwód rzeki Krępianka nr 1 – 20’000 szt.
5. jaź narybek letni:
• obwód rzeki Wisły nr 1 – 270’000 szt.
• obwód zbiornika Domaniów – 65’000 szt.
• obwód rzeki Radomka nr 2 – 70’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 5 – 50’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 6 – 50’000 szt.
• obwód rzeki Zagożdżonka nr 1 – 33’000 szt.
• obwód rzeki Iłżanka nr 1 – 20’000 szt.
• obwód rzeki Zwolenka nr 1 – 10’000 szt.
• obwód rzeki Krępianka nr 1 – 30’000 szt.

6. boleń narybek letni:
• obwód rzeki Wisły nr 1 – 150’000 szt.
• obwód zbiornika Domaniów – 15’000 szt.
• obwód rzeki Radomka nr 2 – 10’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 5 – 25’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 6 – 25’000 szt.

7. świnka narybek letni:
• obwód rzeki Wisły nr 1 – 70’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 5 – 25’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 6 – 30’000 szt.

8. certa narybek letni:
• obwód rzeki Wisły nr 1 – 20’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 5 – 3’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 6 – 2’000 szt.
• obwód rzeki Iłżanka nr 1 – 3’000 szt.

9. kleń narybek letni:
• obwód zbiornika Domaniów – 10’000 szt.
• obwód rzeki Iłżanka nr 1 – 5’000 szt.
• obwód rzeki Zwolenka nr 1 – 3’000 szt.
• obwód rzeki Krępianka nr 1 – 5’000 szt.

10. węgorz europejski narybek podchowany:
• obwód rzeki Wisły nr 1 – 3 kg
• obwód zbiornika Domaniów – 22 kg
• obwód rzeki Radomka nr 2 – 5 kg
• obwód rzeki Pilica nr 5 – 2 kg
• obwód rzeki Pilca nr 6 – 2 kg
• obwód rzeki Zagożdżonka nr 1 – 2 kg
• obwód rzeki Iłżanka nr 1 – 4 kg
• obwód rzeki Zwolenka nr 1 – 2 kg

11. wody poza obwodami;
• karp kroczek – 1676 kg,
• amur kroczek – 97 kg,
• materiał zarybieniowy różny – 78 kg.
Dotychczasowe koszty zarybienia poniesione w 2016 r. – 313’623,37 zł

Asortyment jesienny:
szczupak narybek jesienny,
sandacz narybek jesienny,
sum kroczek,
jaź kroczek,
brzana narybek jesienny,
boleń narybek jesienny,
świnka narybek jesienny,
certa narybek jesienny,
kleń narybek jesienny,
lin kroczek,
karaś pospolity kroczek,
karp kroczek,
pstrąg potokowy narybek jesienny.

Dnia 12 kwietnia br. zawarta została umowa z WFOŚiGW w Warszawie w sprawie realizacji zadania pn. „Odtworzenie, odbudowa i utrzymanie różnorodności biologicznej ryb z gatunków drapieżnych, dwuśrodowiskowych i reofilnych w obwodach rybackich: zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1, Radomka nr 2 i Zagożdżonka nr 1 a także wsparcie różnorodności genetycznej poprzez zasilenie populacji naturalnych osobnikami pochodzącymi z chowu i hodowli”. Wysokość dofinansowania: 128’094,00 zł
Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

Wiosenna akcja zarybieniowa trwa (2016r).
Od dnia 18 marca br. (kiedy rozpoczęła się tegoroczna akcja zarybieniowa) do dnia 27 maja do naszych wód trafił następujący materiał zarybieniowy:

1. szczupak narybek jesienny po przezimowaniu:
• obwód rzeki Wisły – 913 kg,

2. miętus narybek letni:
• obwód rzeki Wisły – 1000 szt.
• obwód zbiornika Domaniów na rzece Radomce nr 1 – 2500 szt.

3. szczupak narybek letni:
• obwód rzeki Wisły nr 1 – 265’000 szt.
• obwód zbiornika Domaniów – 330’000 szt.
• obwód rzeki Radomka nr 2 – 90’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 5 – 35’000 szt.
• obwód rzeki Pilca nr 6 – 20’000 szt.
• obwód rzeki Zagożdżonka nr 1 – 38’500 szt.
• obwód rzeki Iłżanka nr 1 – 20’000 szt.
• obwód rzeki Zwolenka nr 1 – 10’000 szt.
• obwód rzeki Krępianka nr 1 – 25’000 szt.

4. sandacz narybek letni;
• obwód rzeki Wisły nr 1 – 305’000 szt.
• obwód zbiornika Domaniów – 99’000 szt.
• obwód rzeki Radomka nr 2 – 70’000 szt.
• obwód rzeki Pilica nr 5 – 20’000 szt.
• obwód rzeki Pilca nr 6 – 25’000 szt.
• obwód rzeki Zagożdżonka nr 1 – 38’500 szt.
• obwód rzeki Iłżanka nr 1 – 10’000 szt.
• obwód rzeki Zwolenka nr 1 – 2’000 szt.
• obwód rzeki Krępianka nr 1 – 20’000 szt.

5. wody poza obwodami;
• karp kroczek – 1676 kg,
• amur kroczek – 97 kg,
• materiał zarybieniowy różny – 78 kg

Wiosenna akcja zarybieniowa trwać będzie do połowy lica, w tym okresie do naszych wód trafią jeszcze:
• jaź narybek letni,
• boleń narybek letni,
• świnka narybek letni,
• certa narybek letni,
• kleń narybek letni,
• węgorz europejski narybek obsadowy.

Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

Roczne zestawienie zarybień dokonanych w 2015r.
(format PDF).

Zarybiania narybkiem jesiennym klenia.
W dniu 07 października 2015 roku zarybiano narybkiem jesiennym klenia obwody rybackie:
1) Radomka nr 2
2) Pilica nr 5
3) Pilica Nr 6
4) Wisła Nr 2
Zarybianie odbyło się w ramach realizacji umów użytkowania, zawartych z RZGW.
Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

zarybieniajesklenminiaturka

Zarybiania narybkiem jesiennym pstrąga potokowego.
W dniu 23 września 2015 roku odbyło się zarybianie pstrągiem potokowym – narybkiem jesiennym obwodu rybackiego Zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1 w ramach realizacji umowy użytkowania tego obwodu.
Materiał zarybieniowy został wprowadzony do rzeki Szabasówki – 1500 szt., Jabłonicy – 1500 szt. oraz rzeki Radomki – 4000 szt. – zgodnie z założeniami operatu rybackiego. Razem wpuszczonych zostało 7000 szt. pstrąga potokowego.
Zarybienie odbyło się w obecności przedstawicieli Koła Nr 20 Przysucha oraz inspektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie , Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

wegorzzarybminiatura

Zarybienia obwodów rybackich węgorzem europejskim – narybkiem podchowanym.
Zarybiono Zbiorniki wodne znajdujące się w obwodach rybackich: Zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1, Radomka nr 2, Zagożdżonka nr 2, Zwolenka nr 1, Iłżanka nr 1, Pilica nr 5 i Pilica nr 6 oraz Wisła nr 2. Kontrolę zarybienia prowadził inspektor RZGW.
Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

wegorzzarybminiatura

Zarybienia narybkiem letnim świnki i certy.
Zarybienie odbyło się w dniu 30.06.2015 r. Zarybione zostały obwody rybackie rzeki Wisła nr 2, Pilica nr 5 i nr 6, (świnka narybek letni i certa narybek letni) oraz obwód rybacki rzeki Iłżanka nr 1- certa narybek letni.
Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

swinkaicertaminiaturka

Zarybianie narybkiem letnim klenia.
W dniu 25 czerwca 2015 roku odbyło się zarybianie narybkiem letnim klenia następujacych obwodów rybackich:
– Zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1. Materiał zarybieniowy został wpuszczony do rzeki Radomki ( okolice Skrzynna, Sokolników Mokrych, Mniszka Podulka) i Szabasówki (okolice Chałupek Łaziskich).
– Iłżanka nr 1 – materiał zarybieniowy został wpuszczony do rzeki Iłżanki w okolicy Ciepielowa.
– Zwolenka nr 1 – materiał zarybieniowy został wpuszczony do rzeki Zwolenki w okolicy miejscowości Barycz.
– Krępianka nr 1 – materiał zarybieniowy został wpuszczony do odnogi rzeki Krępianki w miejscowości Lipsko.
Zarybienie prowadzone było z udziałem przedstawicieli Okręgowej Komisji Zarybieniowej, przedstawiciela RZGW Warszawa, Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim, przedstawicieli Kół PZW.
Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

klen-miniaturka

Zarybienia narybkiem letnim bolenia.
W dniu16 czerwca 2015 roku odbyło się zarybienia narybkiem letnim bolenia.
Zarybione zostały obwody rybackie: Wisła nr 2, Pilice nr 5, Pilica nr 6 i obwód rybacki Zbiornika Domaniów na rzece Radomka Nr 1.
Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

zarybienia-miniaturka

Zarybiania narybkiem letnim jazia.
W dniach 9 – 10.06.2015 roku przeprowadzona została akcja zarybiania narybkiem letnim jazia obwodów rybackich użytkowanych przez Okręg PZW w Radomiu, w ramach realizacji umów zawartych z RZGW. Kontrolę przebiegu akcji zarybieniowej prowadził oddelegowany inspektor RZGW.
Zarybione zostały obwody rybackie rzeki Pilica nr 5 i nr 6, Zagożdżonka nr 1, częściowo Wisła nr 2 , Zbiornika Domanuiów na rzece Radomka nr 1, Radomka nr 2, Iłżanka nr 1, Zwolenka nr 1, Krępianka nr 1.
II część akcji zarybiania jaziem planowana jest na 19 czerwca 2015 r. Uzupełnione zostanie zarybienie obwodu rybackiego Wisła nr 2.
Ponadto w dniu 16 czerwca planowane jest zarybianie narybkiem letnim bolenia obwodów rybackich:
– Wisła nr 2,
– Zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1,
– Pilica nr 5,
– Pilica nr 6.
Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

zarybienia jaź miniaturka

Zarybienie sandaczem narybkiem letnim.
W dniach 22, 23, 25 i 27 maja 2015 roku odbyło się zarybienie sandaczem narybkiem letnim.
Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

28.05.2015rminiaturka

Zarybiania szczupakiem narybkiem letnim.
W miesiącu kwietniu 2015r prowadzona była akcja zarybieniowa naszych wód.
Do zbiorników i rzek trafił narybek letni szczupaka. W akcji uczestniczyli pracownicy biura ZO PZW w
Radomiu, członkowie komisji zarybieniowej i opiekunowie poszczególnych wód.
Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

20150429miniatura


Sezon zarybieniowy rozpoczęty
W dniach 05-31 marca 2015 r. zarybione zostały następujące obwody rybackie:

Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

10042015001miniatura

Zarybienia „Staw Wólka Magierowa”
Jesienią 2014r. do łowiska o charakterze specjalnym „Staw Wólka Magierowa”, powędrowało wiele gatunków ryb. Dominowały ryby spokojnego żeru, ale jak widać na załączonych fotografiach i drapieżników w nim nie brakuje.

Fotorelacja na stronie facebookowej naszego Okręgu

03042015007

Powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ryb reofilnych, dwuśrodowiskowych i drapieżnych w obwodzie rybackim rzeki Wisła Nr 2
Materiał o realizacji tego rojektu na stronie: http://pzwradom.pl/program-dla-rzeki-wisla-nr-2/

logo 3

Podsumowanie zarybień w Okręgu radomskim w 2014r.
Tabela podsumowująca zarybienia na stronie: http://pzwradom.pl/podsumowanie-zarybien-w-okregu-radomskim-w-2014r/

ZARYB

Materiał filmowy m.in. o zarybieniach w naszym okręgu
Do zobaczenia na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=2Xn7eKpisF0

zaryb_film

Zarybienia sumem i szczupakiem, – październik 2014
Czytaj wiecej na stronie: http://pzwradom.pl/zarybienia-jesienne-2014-sum-i-szczupak/

sum

Zarybienia linem, karpiem i Jaziem
Czytaj wiecej na stronach: http://pzwradom.pl/jesienne-zarybienia-w-toku/ i http://pzwradom.pl/jesienne-zarybienia-w-toku-2/

zaryb 04

Zarybiena pstrągiem – wrzesień 2014
Czytaj więcej na stronie: http://pzwradom.pl/zarybienia-narybkiem-letnim-pstraga-potokowego/

pstragi

Zarybienia w czerwcu i lipcu 2014
Czytaj wiecej na stronie: http://pzwradom.pl/zarybienia-w-czerwcu-i-lipcu/

certą

Wiosenne zarybienia 2014

Czytaj wiecej na stronie: http://pzwradom.pl/zarybienia_wiosna_2014/

wiosenne