Klauzule Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy poniżej informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu.

Klauzule poniżej:

Klauzula informacyjna dla członka Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu (format PDF).


Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do egzaminu na kartę wędkarską (format PDF).