Komisje Okręgowe

Wykaz Komisji Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

Okręgowy Kapitanat Sportowy
oks.radom@pzw.pl

 1. Jarosław Łoziński – przewodniczący,
 2. Wojciech Olejarz – z-ca przewodniczącego,
 3. Jan Siwierski – Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego,
 4. Paweł Runowski – sekretarz,
 5. Jarosław Ostrowski – Przewodniczący ds. Dzieci i Młodzieży,
 6. Beata Olejarz – członek,
 7. Mariusz Adamus – członek,
 8. Ludwik Bzduszyński – członek.

Kolegium Sędziowskie

  1. Jan Siwierski – przewodniczący,
  2. Ludwik Bzduszyński – członek,
  3. Jarosław Pawlak – członek,
  4. Andrzej Lipiński – członek,
  5. Henryk Kubkowski – członek,
  6. Jan Boruch – członek.

.

Okręgowa Komisja ds. Dzieci i Młodzieży

  1. Jarosław Ostrowski – przewodniczący,
  2. Bartłomiej Gałkowski – sekretarz,
  3. Aleksandra Olejarz – członek,
  4. Paweł Skopek – członek,
  5. Michał Gotkiewicz – członek.

.

Okręgowa Komisja ds. Budżetu

1. Jacek Błędowski – przewodniczący,
2. Beata Olejarz – sekretarz,
3. Ireneusz Frydrych – członek,
4. Andrzej Lipiński – członek,
5. Andrzej Rodak – członek.

Okręgowa Komisja ds. Zagospodarowania Wód

1. Andrzej Lipiński – przewodniczący,
2. Jan Siwierski – sekretarz,
3. Tomasz Boczek – członek,
4. Sylwester Magdzik – członek,
5. Robert Madej – członek,
6. Witold Kołsut – członek.

Okręgowa Komisja ds. Ochrony Wód

1. Andrzej Lipiński – przewodniczący,
2. Leszek Jędrzejczak – sekretarz,
3. Zbigniew Wawszczyk – członek,
4. Janusz Marchlewski – członek,
5. Przemysław Kozieł – członek,
6. Grzegorz Kłos – członek,
7. Jerzy Krawczyk – członek,
8. Mirosław Mirowski – członek,
9. Jarosław Pawlak – członek.

Okręgowa Komisja ds. Odznaczeń

1. Ireneusz Frydrych – przewodniczący,
2. Andrzej Jasik – sekretarz,
3. Józef Makowski – członek.

Okręgowa Komisja ds. Organizacyjnych

1. Ireneusz Frydrych – przewodniczący,
2. Beata Olejarz – członek,
3. Mariola Boczek – członek,
3. Tomasz Boczek – członek,
4. Sylwester Swęd – członek.