Archiwalna strona

Okręgowa Komsja ds. Mediów i Współpracy z Samorządami składa podziękowania Kol. Ireneuszowi Frydrychowi za długoletnią pracę nad poprzednią stroną internetową Okręgu, zaangażowanie w jej treść i poświęcony temu czas. Długie lata służyła nam w łączności z wędkarzami, informowała i relacjonowała nasze wydarzenia i przypadki. Praca ta nie pójdzie na śmietnik historii i nie bedize nigdy zapomniana. Zapraszamy do archiwum, gdzie strona ta dalej istnieje i niesie treści i wspomnienia, które chcemy by zostały z nami na zawsze.

Na tej stronie udostępniamy materiały pochodzące z poprzedniej wersji strony, która była dostępna pod adresem http://www.pzwokregradom.strefa.pl/

http://pzwradom.nazwa.pl/archiwum/index.html

strona