Przepisy sportowe

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 2020

zatwierdzone Uchwałą nr 212/XII/2019 ZG PZW w dniu 14 grudnia 2019 r.

 

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 2020


Budowa zestawu feederowego (format PDF).