Przepisy sportowe

Nowe Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Głównego PZW w dniu 24 lutego 2018 roku

Uaktualnione Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW, które zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Głównego PZW w dniu 24 lutego 2018 roku Uchwałą nr 11/II/2018.