Przepisy sportowe

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 2021

zatwierdzone Uchwałą nr 326/III/2021 ZG PZW z dnia 27 marca 2021 r.

 

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 2021


Budowa zestawu feederowego (format PDF).