Przepisy sportowe

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 2019 zatwierdzone Uchwałą nr 101/XII/2018 ZG PZW w dniu 15 grudnia 2018 r.

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 2019


Budowa zestawu feederowego (format PDF).