Młodzież

dzieci

Celem naszych działań jest dążenie do osiągnięcia dotychczasowego celu strategicznego Polskiego Związku Wędkarskiego, potwierdzonego w Uchwale XXX Krajowego Zjazdu Delegatów, którym jest „tworzenie warunków do stałego, możliwie najszerszego dopływu dzieci i młodzieży do statutowych jednostek organizacyjnych PZW.

 

Nad działaniami tymi w naszym Okręgu czuwa Okręgowa Komisja Ds. Dzieci i Młodzieży w składzie:
Beata Olejarz – Przewodnicząca,
Bartłomiej Gałkowski – członek,
Włodzimierz Przybylski – członek.

W dniu 07.03.2015r. odbył się kurs dla Instruktorów Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. O szczegółach czytaj na stronie: http://pzwradom.pl/nowi-instruktorzy-szkolenia-mlodziezy-wedkarskiej/

odznaka_instruktor1