Władze i organy okręgu

zjazdNa XI Okręgowym Zjeździe Delegatów w dniu 18.05.2013 r. Delegaci dokonali wyborów władz i Organów Okręgu.

Wykaz władz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu wybranych na XI Okręgowym Zjeździe Delegatów w dniu 18.05.2013 r.

 

Zarząd Okregu działając na podstwaie uprawnień wynikających ze Statutu PZW powołał w celu realizacji zadań Okręgu PZW nastepujace komisje.

Komisje Okręgu PZW

Zgodnie z Uchwałą nr 97 Prezydium ZG PZW z dnia 25.02.2013r. uchwały Zarządu Głównego i władz okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz biuletyny informacyjne PZW wydane po 01.01.2013r. r. publikuje się w wersji elektronicznej w portalu związkowym PZW www.pzw.org.pl oraz w prezentacjach okręgowych w terminie do 14 dni od ich uchwalenia i zatwierdzenia.

Na tej stronie znajdziesz treść uchwał przeznaczonych do publikacji przez Zarząd Okregu PZW w Radomiu oraz informacje o pracach Zarzadu.

Z prac Zarzadu Okręgu

zarz