Zasady połowu

Zasady prowadzenia amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i wodach pozaobwodowych użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW w Radomiu w 2020 roku.(format PDF).

Regulamin łowiska no kill (nie zabijaj) i catch and release (złów i wypuść) ustanowionego na zbiorniku Jagodno w 2020r. (format PDF).

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie rezerwatu przyrody „Borowiec”(format PDF).