Zasady połowu

Zasady prowadzenia amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i wodach pozaobwodowych użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW w Radomiu w 2023 roku.

Przykłady prawidłowego pomiaru przynęty sztucznej.

UCHWAŁA NR 1314/159/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 7 września 2020r. w sprawie zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim rzeki Wisła–nr 2

Regulamin łowiska no kill (nie zabijaj) i catch and release (złów i wypuść) ustanowionego na zbiorniku Jagodno w 2020r. (format PDF).

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie rezerwatu przyrody „Borowiec”(format PDF).