Odłowy Borki

Po niemal tygodniowym upuście wody ze zbiornika Borki w Radomiu, w dniu 19 października 2018 r. przeprowadzony został odłów ryb. Wywołał on duże zainteresowanie wśród wędkarzy ale i mieszkańców Radomia. Odławianie ryb rozpoczęło się w godzinach wczesnoporannych, a zakończyło się po godz. 14.00.
Odłowy Borki
Odłów ryb przeprowadziła brygada rybacka Pana Aleksanda Jerczyńskiego z miejscowości Kołaniec, dysponująca sprzętem połowowym i środkami transportu. Z pomocą przyszli również wędkarze. Dużą pomoc okazali zwłaszcza przy wynoszeniu ryb z łowiska do basenów transportowych.
Przewóz ryb wspomagał pojazd z przyczepą Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu.
W szacunkowych danych ze zbiornika odłowiono ogółem ponad 7 ton ryb. Wśród złowionych gatunków wyróżnić można:
• karpie do 20 kg i powyżej,
• amury, duże osobniki pow. 20 kg,
• tołpyga o masie przekraczającej 30 kg
Ryby z tych gatunków były wynoszone z łowiska z zachowaniem szczególnej staranności, na specjalnych nosidłach.
• bolenie,
• sumy, nie złowiono jednak osobnika monstrualnie dużego, podobno obserwowanego w zalewie przez licznych świadków,
• sandacze,
• karasie,
• liny,
• okonie,
• szczupaki,
• duża masa leszczy, karpi i płoci.
Najmniejsze ryby spłynęły z wodą do rzeki Mlecznej i dalej do Radomki.
Na uwagę zasługuje bardzo duża ilość sandaczy (ok. 800 kg) w stosunku do wielkości zbiornika (14 ha), przy minimalnej ilości złowionych szczupaków. Są to gatunki drapieżne, wypierające się ze środowiska we wzajemnej rywalizacji o zasoby pokarmowe.
Odłowione ryby zostały przewiezione do wód użytkowanych przez Okręg PZW w Radomiu. Transporty trafiły m. innymi do zbiornika Siczki i do zbiornika Jagodno.
W celu zapewnienia okresu aklimatyzacji i przyzwyczajenia się do nowego środowiska zbiornika Jagodno, Zarząd Okręgu PZW w Radomiu wprowadził całkowity zakaz połowu ryb, obowiązujący do odwołania.
Upust wody dokonywany był przez pracowników spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu we współpracy z MOSiR w Radomiu.
W czasie upuszczania wody oraz w czasie odłowu teren zabezpieczali strażnicy Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, Posterunku Terenowego w Radomiu, Społecznej Straży Rybackiej PZW oraz Straży Miejskiej w Radomiu.