Porozumienia międzyokręgowe 2021r.

POROZUMIENIA  (na chwilę obecną tylko część)
w sprawie wzajemnego dostępu do wód obowiązujące w 2021 roku.

 

POROZUMIENIA
w sprawie wzajemnego dostępu do wód obowiązujące w 2020 roku.