Porozumienia międzyokręgowe 2020r.

POROZUMIENIA
w sprawie wzajemnego dostępu do wód obowiązujące w 2020 roku.