Przepisy ogólne PZW

Statut PZW >>>

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb obowiązuje od 01.01.2020 >>>

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

Regulamin Organizacji Koła obowiązuje od 01.01.2020 >>>

Przepisy dotyczące sportu wędkarskiego >>>

przepisy