Sport

male logoCelem sportu wędkarskiego potwierdzonego w Uchwale XXX Krajowego Zjazdu Delegatów wg zapisów Uchwały zjazdowej jest: „Zjazd potwierdza integracyjną i wychowawczą funkcję sportu wędkarskiego oraz wolę PZW do dalszego rozwoju sportu wędkarskiego a także organizacji współzawodnictwa sportowego i dlatego uznaje za niezbędne doskonalenie standardów organizacji imprez i zawodów sportowych na wszystkich szczeblach organizacyjnych PZW celem wzmocnienia promocji działalności PZW oraz walorów wędkarstwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz w lokalnych społecznościach.”

Nad realizacja tych celów i organizacją okręgowej działalności sportowej czuwa w naszych Okręgu Okręgowy Kapitanat Sportowy działąjący pod kontrolą Wiceprezesa Okręgu Ds. Sportu Kol. Jarosława Łozińskiego.

Okręgowy Kapitanat Sportowy działa w składzie:

  1. Jarosław Łoziński – przewodniczący,
  2. Wojciech Olejarz – z-ca przewodniczącego,
  3. Jan Siwierski – Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego,
  4. Paweł Runowski – sekretarz,
  5. Jarosław Ostrowski – Przewodniczący ds. Dzieci i Młodzieży,
  6. Beata Olejarz – członek,
  7. Mariusz Adamus – członek,
  8. Ludwik Bzduszyński – członek.

Praca OKS oparta jest o niniejsze przepisy:
Regulamin OKS 13.06.2015
Regulaminy dyscyplin wędkarskich

Kontakt do OKS: oks.radom@pzwradom.pl 

Kalendarz imprez sportowych organizowanych przez Okręg PZW w Radomiu znajduje się na stronie: http://pzwradom.pl/zawody-wedkarskie/

Chronologiczny kalendarz wszystkich zawodów w Okręgu PZW dostępny na stronie: http://pzwradom.pl/kalendarz-wszystkich-zwodow-w-okregu/

Sprawy sędziowskie omówione są na stronie: http://pzwradom.pl/sedziowie/

Znajdziesz nas także na facebooku: https://www.facebook.com/oks.pzw.radom?fref=ts

oks_flaga